لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان

لیست قیمت مصرف کننده حوله خشک کن فولادی بوتان به شرح زیر اعلام می گردد. در صورت نیاز می توانید به صورت آنلاین خرید خود را از سایت انجام داده و یا در صورت وجود هرگونه سوأل با ما تماس بگیرید. همچنین لیست قیمت های گذشته نیز در انتهای این متن قابل مشاهده است.

توضیحات:
۱. قیمت های لیست زیر با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است.
۲. هزینه حمل محصول به قیمت های زیر افزوده خواهد شد.

 

لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
BST 40*50-7۴۰ سانت، ۷ لوله۵,۲۵۰,۹۰۰
BST 60*50-10۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات۶,۹۷۹,۳۵۰خرید
BST 60*50-14۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات۸,۲۱۹,۰۵۰خرید
BST 80*50-19۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات۹,۹۴۲,۹۰۰خرید

در زیر می توانید لیست های قیمت گذشته را مرور کنید.

لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
BST 40*50-7۴۰ سانت، ۷ لوله۴,۷۷۳,۶۵۰
BST 60*50-10۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات۵,۹۶۰,۹۰۰خرید
BST 60*50-14۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات۶,۹۵۷,۵۰۰خرید
BST 80*50-19۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات۷,۴۳۰,۵۰۰خرید

لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
BST 40*50-7۴۰ سانت، ۷ لوله۳,۸۸۱,۲۵۰
BST 60*50-10۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات۵,۲۶۳,۵۵۰خرید
BST 60*50-14۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات۶,۲۳۰,۷۰۰خرید
BST 80*50-19۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات۷,۰۸۴,۰۰۰خرید

لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
BST 40*50-7۴۰ سانت، ۷ لوله۲,۹۵۰,۰۰۰
BST 60*50-10۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات۳,۹۷۴,۵۲۰خرید
BST 60*50-14۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات۴,۶۳۸,۷۵۰خرید
BST 80*50-19۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات۴,۹۵۴,۲۰۰خرید

لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
BST 60*50-10۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات۲,۸۸۵,۰۰۰خرید
BST 60*50-14۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات۳,۷۱۱,۰۰۰خرید
BST 80*50-19۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات۴,۳۰۸,۰۰۰خرید

لیست قیمت حوله خشک کن فولادی بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
BST 60*50-10۶۰ سانت، ۱۰ لوله، ۳۷۲ وات۲,۶۴۶,۱۵۰خرید
BST 60*50-14۶۰ سانت، ۱۴ لوله، ۴۴۸ وات۳,۳۹۹,۴۰۰خرید
BST 80*50-19۸۰ سانت، ۱۹ لوله، ۷۰۶ وات۳,۹۶۶,۳۵۰خرید
ارسال دیدگاه