لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بیتا

لیست قیمت مصرف کننده پکیج شوفاژ دیواری بیتا به شرح زیر اعلام می گردد. در صورت نیاز می توانید به صورت آنلاین خرید خود را از سایت انجام داده و یا در صورت وجود هرگونه سوأل با ما تماس بگیرید. همچنین لیست قیمت های گذشته نیز در انتهای این متن قابل مشاهده است.

توضیحات:
۱. قیمت های لیست زیر با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است.
۲. هزینه حمل محصول به قیمت های زیر افزوده خواهد شد.

 

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بیتا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
BITA 22 Open۲۲ کیلووات، بدون فن، بدون صفحه نمایش۶۶,۰۰۰,۰۰۰خرید
BITA 22 Sealed۲۲ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۷۳,۳۷۰,۰۰۰خرید
BITA 24 Sealed۲۴ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۷۶,۱۲۰,۰۰۰خرید
BITA 26 Sealed۲۶ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۷۹,۱۱۷,۵۰۰خرید

در زیر می توانید لیست های قیمت گذشته را مرور کنید.

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بیتا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
BITA 22 Open۲۲ کیلووات، بدون فن، بدون صفحه نمایش۵۹,۹۹۹,۵۰۰خرید
BITA 22 Sealed۲۲ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۶۷,۲۰۱,۲۰۰خرید
BITA 24 Sealed۲۴ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۷۱,۷۶۰,۷۰۰خرید
BITA 26 Sealed۲۶ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۷۵,۳۵۰,۰۰۰خرید

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بیتا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
BITA 22 Open۲۲ کیلووات، بدون فن، بدون صفحه نمایش۴۹,۹۹۹,۴۰۰خرید
BITA 22 Sealed۲۲ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۵۶,۰۰۱,۰۰۰خرید
BITA 24 Sealed۲۴ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۵۹,۸۰۰,۴۰۰خرید

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بیتا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
BITA 22 Open۲۲ کیلووات، بدون فن، بدون صفحه نمایش۴۸,۰۸۲,۱۰۰خرید
BITA 22 Sealed۲۲ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۵۱,۹۷۵,۰۰۰خرید
BITA 24 Sealed۲۴ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۵۵,۵۰۱,۶۰۰خرید
ارسال دیدگاه