لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان

لیست قیمت مصرف کننده آبگرمکن دیواری بوتان به شرح زیر اعلام می گردد. در صورت نیاز می توانید به صورت آنلاین خرید خود را از سایت انجام داده و یا در صورت وجود هرگونه سوأل با ما تماس بگیرید. همچنین لیست قیمت های گذشته نیز در انتهای این متن قابل مشاهده است.

توضیحات:
۱. قیمت های لیست زیر با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است.
۲. هزینه حمل محصول به قیمت های زیر افزوده خواهد شد.

 

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

ردیفمدلمشخصاتقیمت (ریال)
۱B3115شمعک دار، محفظه احتراق باز۱۸,۴۲۲,۸۰۰
۲B3118شمعک دار، محفظه احتراق باز۲۰,۷۰۹,۷۰۰
۳B3215iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز۲۰,۶۹۹,۸۰۰
۴B3218iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز۲۲,۹۰۲,۰۰۰
۵B3315ifبدون شمعک (آیونایز)، فن دار، محفظه احتراق باز۲۵,۲۵۶,۰۰۰
۶B3318ifبدون شمعک (آیونایز)، فن دار، محفظه احتراق باز۲۶,۷۳۶,۶۰۰
۷B5418RSبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق بسته۲۹,۴۶۴,۶۰۰
۸BX61شمعک دار، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۷,۱۷۴,۳۰۰
۹BX71شمعک دار، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۹,۳۰۵,۰۰۰
۱۰BX62iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۹,۳۰۵,۰۰۰
۱۱BX72iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۲۱,۳۹۲,۸۰۰
۱۲B4115 Turboشمعک دار، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۸,۵۵۲,۶۰۰
۱۳B4118 Turboشمعک دار، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۲۰,۸۳۹,۵۰۰
۱۴B4215i Turboبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۲۰,۸۲۹,۶۰۰
۱۵B4218i Turboبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۲۳,۰۳۱,۸۰۰

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

ردیفمدلمشخصاتقیمت (ریال)
۱B3115شمعک دار، محفظه احتراق باز۱۴,۱۷۱,۳۰۰
۲B3118شمعک دار، محفظه احتراق باز۱۵,۹۳۰,۲۰۰
۳B3215iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز۱۵,۹۲۲,۵۰۰
۴B3218iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز۱۷,۶۱۶,۵۰۰
۵B3315ifبدون شمعک (آیونایز)، فن دار، محفظه احتراق باز۲۱,۰۴۶,۳۰۰
۶B3318ifبدون شمعک (آیونایز)، فن دار، محفظه احتراق باز۲۲,۲۸۰,۵۰۰
۷B5418RSبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق بسته۲۶,۷۸۶,۱۰۰
۸BX61شمعک دار، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۳,۲۱۱,۰۰۰
۹BX71شمعک دار، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۰BX62iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۴,۸۵۰,۰۰۰
۱۱BX72iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۶,۴۵۶,۰۰۰

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ردیفمدلمشخصاتقیمت (ریال)
۱B3115شمعک دار، محفظه احتراق باز۱۲,۷۶۷,۷۰۰
۲B3118شمعک دار، محفظه احتراق باز۱۴,۳۵۱,۷۰۰
۳B3215iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز۱۴,۳۴۵,۱۰۰
۴B3218iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز۱۵,۸۷۰,۸۰۰
۵B3315ifبدون شمعک (آیونایز)، فن دار، محفظه احتراق باز۱۹,۱۳۳,۴۰۰
۶B3318ifبدون شمعک (آیونایز)، فن دار، محفظه احتراق باز۲۰,۲۵۵,۴۰۰
۷B5418RSبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق بسته۲۴,۳۵۱,۸۰۰
۸BX61شمعک دار، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۲,۸۳۳,۷۰۰
۹BX71شمعک دار، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۴,۴۲۹,۸۰۰
۱۰BX62iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۴,۴۲۳,۲۰۰
۱۱BX72iبدون شمعک (آیونایز)، محفظه احتراق باز، دارای توربولاتور۱۵,۹۸۵,۲۰۰