لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان

لیست قیمت مصرف کننده آبگرمکن دیواری بوتان به شرح زیر اعلام می گردد. در صورت نیاز می توانید به صورت آنلاین خرید خود را از سایت انجام داده و یا در صورت وجود هرگونه سوأل با ما تماس بگیرید. همچنین لیست قیمت های گذشته نیز در انتهای این متن قابل مشاهده است.

توضیحات:
۱. قیمت های لیست زیر با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است.
۲. هزینه حمل محصول به قیمت های زیر افزوده خواهد شد.

 

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۲,۱۰۷,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3118شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۴,۸۵۱,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۴,۸۴۰,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3218iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۷,۴۸۲,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۳۰,۳۰۷,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۳۲,۰۸۳,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۳۵,۳۵۷,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۲,۲۶۲,۹۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۵,۰۰۷,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۴,۹۹۵,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۷,۶۳۸,۶۰۰خرید

در زیر می توانید لیست های قیمت گذشته را مرور کنید.

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بیتا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۸,۴۲۲,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3118شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۰,۷۰۹,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۰,۶۹۹,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3218iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۲,۹۰۲,۰۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۵,۲۵۶,۰۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۶,۷۳۶,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۲۹,۴۶۴,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری BX61شمعک دائم، دودکش قطر ۱۰۱۷,۱۷۴,۳۰۰-
آبگرمکن دیواری BX71شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵۱۹,۳۰۵,۰۰۰-
آبگرمکن دیواری BX62iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰۱۹,۳۰۵,۰۰۰-
آبگرمکن دیواری BX72iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵۲۱,۳۹۲,۸۰۰-
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۱۸,۵۵۲,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۰,۸۳۹,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۰,۸۲۹,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۳,۰۳۱,۸۰۰خرید

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بیتا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۴,۱۷۱,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3118شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۱۵,۹۳۰,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۵,۹۲۲,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3218iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۱۷,۶۱۶,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۱,۰۴۶,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۲,۲۸۰,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۲۶,۷۸۶,۱۰۰خرید
آبگرمکن دیواری BX61شمعک دائم، دودکش قطر ۱۰۱۳,۲۱۱,۰۰۰-
آبگرمکن دیواری BX71شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵۱۴,۸۵۰,۰۰۰-
آبگرمکن دیواری BX62iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰۱۴,۸۵۰,۰۰۰-
آبگرمکن دیواری BX72iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵۱۶,۴۵۶,۰۰۰-

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بیتا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۲,۷۶۷,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3118شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۱۴,۳۵۱,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۴,۳۴۵,۱۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3218iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۱۵,۸۷۰,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۹,۱۳۳,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۰,۲۵۵,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۲۴,۳۵۱,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری BX61شمعک دائم، دودکش قطر ۱۰۱۲,۸۳۳,۷۰۰-
آبگرمکن دیواری BX71شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵۱۴,۴۲۹,۸۰۰-
آبگرمکن دیواری BX62iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰۱۴,۴۲۳,۲۰۰-
آبگرمکن دیواری BX72iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵۱۵,۹۸۵,۲۰۰-