لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بوتان

لیست قیمت مصرف کننده پکیج شوفاژ دیواری بوتان به شرح زیر اعلام می گردد. در صورت نیاز می توانید به صورت آنلاین خرید خود را از سایت انجام داده و یا در صورت وجود هرگونه سوأل با ما تماس بگیرید. همچنین لیست قیمت های گذشته نیز در انتهای این متن قابل مشاهده است.

توضیحات:
۱. قیمت های لیست زیر با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است.
۲. هزینه حمل محصول به قیمت های زیر افزوده خواهد شد.

 

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
Parma 24RSi Digital۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۶۰,۶۰۵,۵۰۰خرید
Parma 26RSi Digital۲۶ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۶۶,۷۰۰,۶۰۰خرید
Perla Pro 24i۲۴ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۱۶۳,۷۶۳,۶۰۰خرید
Perla Pro 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۸۵,۹۳۳,۰۰۰خرید
Perla Pro 28i۲۸ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۱۸۴,۰۳۹,۹۰۰خرید
Perla Pro 28RSi۲۸ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۹۶,۲۹۲,۸۰۰خرید
Perla Pro 32RSi۳۲ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۲۱۳,۴۵۳,۹۰۰خرید

در زیر می توانید لیست های قیمت گذشته را مرور کنید.

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
Parma 24RSi Digital۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۴۶,۱۳۸,۳۰۰خرید
Parma 26RSi Digital۲۶ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۵۰,۸۶۰,۶۰۰خرید
Perla Pro 24i۲۴ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۱۴۵,۵۶۷,۴۰۰خرید
Perla Pro 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۶۱,۴۳۸,۲۰۰خرید
Perla Pro 28i۲۸ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۱۶۵,۲۷۳,۹۰۰خرید
Perla Pro 28RSi۲۸ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۷۲,۱۸۶,۳۰۰خرید
Perla Pro 32RSi۳۲ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۸۴,۸۰۸,۸۰۰خرید

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
Parma 24RSi Digital۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۲۷,۰۷۶,۴۰۰خرید
Parma 26RSi Digital۲۶ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۳۱,۱۸۲,۷۰۰خرید
Perla Pro 24i۲۴ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۱۲۶,۵۸۰,۳۰۰خرید
Perla Pro 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۴۳,۷۱۶,۱۰۰خرید
Perla Pro 28i۲۸ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۱۴۰,۳۸۰,۹۰۰خرید
Perla Pro 28RSi۲۸ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۴۹,۷۲۷,۶۰۰خرید
Perla Pro 32RSi۳۲ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۶۰,۷۰۳,۴۰۰خرید

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
Parma 24RSi Digital۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۱۶,۳۵۱,۴۰۰خرید
Parma 26RSi Digital۲۶ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۲۰,۴۵۷,۷۰۰خرید
Perla Pro 24i۲۴ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۱۱۷,۹۲۶,۶۰۰خرید
Perla Pro 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۳۱,۲۶۴,۱۰۰خرید
Perla Pro 28i۲۸ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۱۲۷,۳۵۶,۹۰۰خرید
Perla Pro 28RSi۲۸ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۳۶,۷۰۳,۶۰۰خرید
Perla Pro 32RSi۳۲ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۴۶,۴۴۷,۴۰۰خرید

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
Parma 24RSi Digital۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۹۵,۳۷۰,۰۰۰خرید
Parma 26RSi Digital۲۶ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۹۸,۷۳۶,۰۰۰خرید
Perla Pro 24i۲۴ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۹۶,۶۶۱,۴۰۰خرید
Perla Pro 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۱۱,۲۴۰,۸۰۰خرید
Perla Pro 28i۲۸ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۱۱۳,۷۱۱,۴۰۰خرید
Perla Pro 28RSi۲۸ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۲۳,۱۵۶,۰۰۰خرید
Perla Pro 32RSi۳۲ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۳۵,۵۹۹,۲۰۰خرید

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
Parma 22i۲۲ کیلووات، بدون فن، بدون صفحه نمایش۸۳,۳۹۹,۸۰۰خرید
Parma 22RSi۲۲ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۸۵,۱۹۹,۴۰۰خرید
Parma 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۹۲,۹۹۹,۵۰۰خرید
Pavia 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۰۰,۷۹۹,۶۰۰خرید
Perla Pro 24i۲۴ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۹۳,۸۴۵,۴۰۰خرید
Perla Pro 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۰۸,۰۰۰,۲۰۰خرید
Perla Pro 28i۲۸ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۱۱۰,۳۹۹,۳۰۰خرید
Perla Pro 28RSi۲۸ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۲۳,۱۵۶,۰۰۰خرید
Perla Pro 32RSi۳۲ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۳۵,۵۹۹,۲۰۰خرید

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
Parma 22i۲۲ کیلووات، بدون فن، بدون صفحه نمایش۶۹,۵۰۰,۲۰۰خرید
Parma 22RSi۲۲ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۷۰,۹۹۹,۵۰۰خرید
Parma 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۷۷,۴۹۹,۴۰۰خرید
Pavia 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۸۳,۹۹۹,۳۰۰خرید
Perla Pro 24i۲۴ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۷۸,۲۰۴,۵۰۰خرید
Perla Pro 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۸۹,۹۹۹,۸۰۰خرید
Perla Pro 28i۲۸ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۹۱,۹۹۹,۶۰۰خرید
Perla Pro 28RSi۲۸ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۰۲,۶۳۰,۰۰۰خرید
Perla Pro 32RSi۳۲ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۱۲,۹۹۹,۷۰۰خرید

لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
Parma 22i۲۲ کیلووات، بدون فن، بدون صفحه نمایش۶۴,۶۶۶,۸۰۰خرید
Parma 22RSi۲۲ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۶۵,۶۵۸,۲۰۰خرید
Parma 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، بدون صفحه نمایش۷۰,۸۶۳,۱۰۰خرید
Pavia 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۷۵,۱۵۷,۵۰۰خرید
Perla Pro 24i۲۴ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۷۲,۶۱۴,۳۰۰خرید
Perla Pro 24RSi۲۴ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۷۹,۸۶۰,۰۰۰خرید
Perla Pro 28i۲۸ کیلووات، بدون فن، دارای صفحه نمایش۸۶,۶۲۱,۷۰۰خرید
Perla Pro 28RSi۲۸ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۹۶,۱۸۱,۰۰۰خرید
Perla Pro 32RSi۳۲ کیلووات، فن دار، دارای صفحه نمایش۱۰۲,۶۴۳,۲۰۰خرید