لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان

لیست قیمت مصرف کننده آبگرمکن دیواری بوتان به شرح زیر اعلام می گردد. در صورت نیاز می توانید به صورت آنلاین خرید خود را از سایت انجام داده و یا در صورت وجود هرگونه سوأل با ما تماس بگیرید. همچنین لیست قیمت های گذشته نیز در انتهای این متن قابل مشاهده است.

توضیحات:
۱. قیمت های لیست زیر با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده است.
۲. هزینه حمل محصول به قیمت های زیر افزوده خواهد شد.

 

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۵۷,۱۳۴,۰۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۶۴,۱۹۱,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4318if Turboبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۸۱,۰۶۴,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۹۱,۳۷۱,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۵۷,۵۳۲,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۶۴,۶۲۵,۰۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۶۴,۵۹۳,۱۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۷۱,۴۲۳,۰۰۰خرید
آبگرمکن مخزن دار Noble 50Gامکان نصب دیواری و زمینی، دودکش قطر ۱۰، مخزن ذخیره آبگرم ۴۳ لیتری۷۳,۳۹۰,۸۰۰
آبگرمکن مخزن دار Noble 80Gامکان نصب دیواری و زمینی، دودکش قطر ۱۰، مخزن ذخیره آبگرم ۸۳ لیتری۸۹,۵۶۲,۰۰۰
آبگرمکن برقی Noble 50Eامکان نصب دیواری و زمینی، مخزن ذخیره آبگرم ۴۸ لیتری۵۴,۷۴۸,۸۰۰
آبگرمکن برقی Noble 90Eامکان نصب دیواری و زمینی، مخزن ذخیره آبگرم ۹۰ لیتری۶۶,۷۳۸,۰۰۰
آبگرمکن برقی Noble 120Eامکان نصب زمینی، مخزن ذخیره آبگرم ۱۲۰ لیتری۷۲,۴۸۳,۶۰۰

در زیر می توانید لیست های قیمت گذشته را مرور کنید.

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۴۹,۲۲۹,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۵۵,۳۱۱,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4318if Turboبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۶۹,۸۵۰,۰۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۷۸,۷۳۰,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۴۹,۵۷۳,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۵۵,۶۸۵,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۵۵,۶۵۷,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۶۱,۵۴۲,۸۰۰خرید
آبگرمکن مخزن دار Noble 50Gامکان نصب دیواری و زمینی، دودکش قطر ۱۰، مخزن ذخیره آبگرم ۴۳ لیتری۶۳,۲۳۸,۸۰۰
آبگرمکن مخزن دار Noble 80Gامکان نصب دیواری و زمینی، دودکش قطر ۱۰، مخزن ذخیره آبگرم ۸۳ لیتری۷۷,۱۷۲,۰۰۰
آبگرمکن برقی Noble 50Eامکان نصب دیواری و زمینی، مخزن ذخیره آبگرم ۴۸ لیتری۴۸,۴۳۹,۲۰۰
آبگرمکن برقی Noble 90Eامکان نصب دیواری و زمینی، مخزن ذخیره آبگرم ۹۰ لیتری۵۹,۰۴۶,۰۰۰
آبگرمکن برقی Noble 120Eامکان نصب زمینی، مخزن ذخیره آبگرم ۱۲۰ لیتری۶۴,۱۲۹,۲۰۰

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۴۴,۷۵۳,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۵۰,۲۸۳,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4318if Turboبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۶۳,۴۹۹,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۷۱,۵۷۲,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۴۵,۰۶۷,۰۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۵۰,۶۲۳,۱۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۵۰,۵۹۷,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۵۵,۹۴۸,۲۰۰خرید
آبگرمکن مخزن دار Noble 50Gامکان نصب دیواری و زمینی، دودکش قطر ۱۰، مخزن ذخیره آبگرم ۴۳ لیتری۵۳,۵۹۲,۰۰۰
آبگرمکن مخزن دار Noble 80Gامکان نصب دیواری و زمینی، دودکش قطر ۱۰، مخزن ذخیره آبگرم ۸۳ لیتری۶۴,۳۱۰,۴۰۰
آبگرمکن برقی Noble 50Eامکان نصب دیواری و زمینی، مخزن ذخیره آبگرم ۴۸ لیتری۴۰,۳۶۵,۶۰۰
آبگرمکن برقی Noble 90Eامکان نصب دیواری و زمینی، مخزن ذخیره آبگرم ۹۰ لیتری۵۰,۰۳۸,۸۰۰

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۴۰,۶۸۴,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۴۵,۷۱۱,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4318if Turboبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۵۷,۷۲۶,۹۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۶۵,۰۶۶,۱۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۴۰,۹۶۹,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۴۶,۰۲۰,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۴۵,۹۹۷,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۵۰,۸۶۱,۸۰۰خرید
آبگرمکن مخزن دار Noble 50Gامکان نصب دیواری و زمینی، دودکش قطر ۱۰، مخزن ذخیره آبگرم ۴۳ لیتری۵۳,۵۹۲,۰۰۰
آبگرمکن مخزن دار Noble 50Gامکان نصب دیواری و زمینی، دودکش قطر ۱۰، مخزن ذخیره آبگرم ۸۳ لیتری۶۴,۳۱۰,۴۰۰
آبگرمکن برقی Noble 50E-۴۰,۳۶۵,۶۰۰
آبگرمکن برقی Noble 90E-۵۰,۰۳۸,۸۰۰

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۳۵,۳۷۷,۹۸۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۳۹,۷۴۸,۹۸۴خرید
آبگرمکن دیواری B4318if Turboبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۵۰,۱۹۷,۳۳۴خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۵۶,۵۷۹,۴۷۹خرید
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۳۵,۶۲۵,۵۴۶خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۴۰,۰۱۷,۸۴۶خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۳۹,۹۹۷,۸۸۱خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۴۴,۲۲۷,۷۹۹خرید

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۳۲,۱۶۱,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۳۶,۱۳۵,۴۴۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۴۰,۰۸۱,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۴۲,۴۳۰,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4318if Turboبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۴۵,۶۳۳,۹۴۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۵۱,۴۳۵,۸۹۰خرید
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۳۲,۳۸۶,۸۶۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۳۶,۳۷۹,۸۶۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۳۶,۳۶۱,۷۱۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۴۰,۲۰۷,۰۹۰خرید

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۹,۲۳۸,۰۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۳۲,۸۵۰,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۴۰,۰۸۱,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۴۲,۴۳۰,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4318if Turboبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۴۱,۴۸۵,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۴۶,۷۵۹,۹۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۹,۴۴۲,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۳۳,۰۷۲,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۳۳,۰۵۶,۱۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۳۶,۵۵۱,۹۰۰خرید

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۵,۴۲۴,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۸,۵۶۵,۹۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۳۴,۸۵۳,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۳۶,۸۹۶,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۴۰,۶۶۰,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۵,۶۰۲,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۸,۷۵۸,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۸,۷۴۴,۱۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۳۱,۷۸۴,۵۰۰خرید

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۲,۱۰۷,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3118شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۴,۸۵۱,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۴,۸۴۰,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3218iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۷,۴۸۲,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۳۰,۳۰۷,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۳۲,۰۸۳,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۳۵,۳۵۷,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۲,۲۶۲,۹۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۵,۰۰۷,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۴,۹۹۵,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۷,۶۳۸,۶۰۰خرید

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۸,۴۲۲,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3118شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۰,۷۰۹,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۰,۶۹۹,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3218iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۲,۹۰۲,۰۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۵,۲۵۶,۰۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۶,۷۳۶,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۲۹,۴۶۴,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری BX61شمعک دائم، دودکش قطر ۱۰۱۷,۱۷۴,۳۰۰-
آبگرمکن دیواری BX71شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵۱۹,۳۰۵,۰۰۰-
آبگرمکن دیواری BX62iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰۱۹,۳۰۵,۰۰۰-
آبگرمکن دیواری BX72iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵۲۱,۳۹۲,۸۰۰-
آبگرمکن دیواری B4115 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۱۸,۵۵۲,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4118 Turboشمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۰,۸۳۹,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4215i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰، دبی آبگرم ۱۱ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۰,۸۲۹,۶۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B4218i Turboبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳ لیتر در دقیقه، مجهز به توربولاتور۲۳,۰۳۱,۸۰۰خرید

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۴,۱۷۱,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3118شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۱۵,۹۳۰,۲۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۵,۹۲۲,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3218iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۱۷,۶۱۶,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۲۱,۰۴۶,۳۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۲,۲۸۰,۵۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۲۶,۷۸۶,۱۰۰خرید
آبگرمکن دیواری BX61شمعک دائم، دودکش قطر ۱۰۱۳,۲۱۱,۰۰۰-
آبگرمکن دیواری BX71شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵۱۴,۸۵۰,۰۰۰-
آبگرمکن دیواری BX62iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰۱۴,۸۵۰,۰۰۰-
آبگرمکن دیواری BX72iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵۱۶,۴۵۶,۰۰۰-

لیست قیمت آبگرمکن دیواری بوتان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مدلمشخصات فنیقیمت (ریال)لینک خرید
آبگرمکن دیواری B3115شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۲,۷۶۷,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3118شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۱۴,۳۵۱,۷۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3215iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۴,۳۴۵,۱۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3218iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۱۵,۸۷۰,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3315ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۲.۱ لیتر در دقیقه۱۹,۱۳۳,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B3318ifبدون شمعک، فن دار، دودکش قطر ۶، دبی آبگرم ۱۳.۹ لیتر در دقیقه۲۰,۲۵۵,۴۰۰خرید
آبگرمکن دیواری B5418RSبدون شمعک، روم سیلد، دودکش دوجداره، دبی آبگرم ۱۵ لیتر در دقیقه۲۴,۳۵۱,۸۰۰خرید
آبگرمکن دیواری BX61شمعک دائم، دودکش قطر ۱۰۱۲,۸۳۳,۷۰۰-
آبگرمکن دیواری BX71شمعک دائم، دودکش قطر ۱۵۱۴,۴۲۹,۸۰۰-
آبگرمکن دیواری BX62iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۰۱۴,۴۲۳,۲۰۰-
آبگرمکن دیواری BX72iبدون شمعک، دودکش قطر ۱۵۱۵,۹۸۵,۲۰۰-